2.OLAĞAN KURUL İLANI

Haberler

Sendikamızın 2.Olağan Genel Kurulu 19.01.2019 tarihinde saat 10:00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Tunus Cad. No:37 Çankaya/ANKARA Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkezi adresinde toplanacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı, 02.02.2019 tarihinde aynı yerde saat 10:00’da aynı gündemle toplanacaktır.
6356 Sayılı Sendikalar Kanunu ve Ana Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince ilgililere ve delegelere ilanen duyurulur.


ÖZ İNŞAAT-İŞ SENDİKASI
(Öz İnşaat İşçileri Sendikası)


GENEL YÖNETİM KURULU
2.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.Yoklama ve Açılış

2.Divan Teşekkülü

3.İstiklal Marşı’nın Okunması

-Sinevizyon Gösterimi

4.Genel Başkanın konuşması

5.Misafirlerin Takdimi ve Konuşmaları

6.Komisyonların Seçimi
a- Tüzük Tadil Komisyonu
b- Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu
c- Kararlar Komisyonu

7.Kurul Raporlarının Müzakeresi
a) Genel Yönetim Kurulunun Rapor ve Faaliyetlerinin müzakeresi ve ibrası
b) Genel Denetleme Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir Raporunun müzakeresi ve ibrası

8.Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

9.Zorunlu organların seçimi
a) Genel yönetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri
b) Genel denetleme kurulu asıl ve yedek üyelikleri
c) Genel disiplin kurulu asıl ve yedek üyelikleri
d) Hak-İş Delegelikleri

10.Dilek ve Temenniler

11.Kapanış